Jawoe Acèh

Jawoe Acèh

Sejak zaman dahulu ‘Ulama dari Acèh sudah banyak menuliskan kitab kitab dalam bahasa Melayu dan sudah sangat terkenal seperti Syeikh Abdur Rauf Al Fansuri atau lebih dikenal dengan Syeikh Kuala dan kini sering disebut dengan Syiah Kuala.

Demikian juga dalam bahasa Acèh sendiri, begitu banyak tulisan dengan huruf Arab Melayu atau juga disebut Tulisan Jawi yang di Acèh lebih dikenal dengan Jawöe خاوي, yang kini sudah sangat langka ditemukan.